تولید و پشتیبانی نرم افزار


انسان همیشه برای انجام کارهای خود ابزارهای مناسبی می سازد. بحث ما بر روی یک وسیله ی خاص است.این وسیله که در دنیای امروز ابزار منحصر به فرد تمام تاریخ بشر به شمار می رود رایانه است. رایانه وسیله ای برای محاسبه است.انسانها همواره درصدد ساخت وسایل و دستگاه هایی بودند که انجام محاسبات را درزمان کوتاه و به سادگی انجام دهد. در طول زمانی که از رایانه استفاده شده است شاهد پیشرفتهای فنی زیادی بوده ایم که تاثیرات مهمی بر روی راه و روش زندگی بشر گذاشته است.ورود رایانه به دنیای ما،اگرچه در ابتدا به آهستگی باعث ایجاد تغییر می شد ولی در سالهای اخیر تغییرات زیادی در تمامی روشهای زندگی و کار ما داشته است.

رایانه تقریباً روی کارتمامی افراد جامعه تاثیر گذاشته است.رایانه در مشاغل گوناگون و درتجارت نیز مورد استفاده قرار گرفته است درسالهای اخیر،پیشرفت های چشمگیری در زمینه فناوری اطلاعات به وقوع پیوسته است.و یکی از پیشرفت هایی که قابل توجه بوده است،پیشرفت در زمینه تولید انواع نرم افزار های کاربردی بوده است.

فرایند تولید نرم‌افزار که با عنوان چرخه حیات تولید نرم‌افزار نیز شناخته می‌شود، ساختاری است که روی توسعه و تولید محصولات نرم‌افزاری اعمال می‌شود.

از مهمترین کارها در تولید نرم‌افزار استخراج نیازمندیها یا تحلیل نیازمندیهای آن سیستم است. مشتریان عمومی معمولاً تصور مفهومی، انتزاعی و مبهمی از نتیجه نهایی خواسته هایشان دارند و به درستی نمی دانند که نرم‌افزار مورد نظرشان چه کاری باید انجام بدهد. در این مرحله نیازمندیهای ناتمام، پیچیده و مبهم، و حتی متضاد توسط مهندسان نرم‌افزار ماهر و مجرب شناسایی می‌شوند.در این برهه تکه نرم‌افزارهای آماده و تجربه شده وفعال ممکن است برای پایین آوردن ریسک(ومشکلات) نیازمندیها کمک می کنند. در فرآیند تولید نرم افزار ابتدا نیازمندیهای عمومی از کاربران جمع آوری می شود، و دامنه توسعه و تولید نرم‌افزار که باید تولید شود شناسایی و تحلیل می شود، و مستندات بصورت شفاف نوشته می شود.معمولاً به این مستند، مستنددامنه یا محدوده سیستم اطلاق می شود.

پیاده سازی آن قسمت از فرایند تولید نرم‌افزار به شمار می رود که مهندسان نرم‌افزار در دنیای واقعی تمام کد های پروژه را می نویسند و به قول معروف برنامه نویسی می کنند.

تست و آزمون نرم‌افزار بخش لاینفک و مهم از فرایند تولید نرم‌افزار است . این قسمت از فرایند ها کمک می کند تا مشکلات سیستم بصورت سریع شناسایی شوند مطلبی که در چرخه تولید نرم افزار از اهمیت ویژه ای برخوردار است مستند سازی می باشد . مستند سازی در تمام مراحل پروژه از طراحی داخلی نرم‌افزار تا نگهداری و ارتقاء سیستم هرچند که پروژه پایان یافته باشد صورت می گیرد استقرار، انتشار، فروش یا هرنوع توزیع در محیط کار نهایی پس از انجام تست مناسب نرم افزار انجام خواهد گرفت.

آموزش نرم‌افزار و پشتیبانی گام نهایی در این فرآیندبه شمار می رود افراد معمولا در برابر تغییرات مقاومت نشان می دهند و از ماجراجویی در محیط ناآشنا اجتناب می کنند، برای همین منظور برگزاری کلاسهای آموزشی جهت آموزش کاربران جدید نرم افزار از در این چرخه اهمیت ویژه ای برخوردار است.

انسان همیشه برای انجام کارهای خود ابزارهای مناسبی می سازد. بحث ما بر روی یک وسیله ی خاص است.این وسیله که در دنیای امروز ابزار منحصر به فرد تمام تاریخ بشر به شمار می رود رایانه است رایانه وسیله ای برای محاسبه است.انسانها همواره درصدد ساخت وسایل و دستگاه هایی بودند که انجام محاسبات را درزمان کوتاه و به سادگی انجام دهد در طول زمانی که از رایانه استفاده شده شاهد پیشرفتهای فنی زیادی بوده ایم که تاثیرات مهمی بر روی راه و روش زندگی بشر گذاشته است.ورود رایانه به دنیای ما،اگرچه در ابتدا به آهستگی باعث ایجاد تغییر می شد ولی در سالهای اخیر تغییرات زیادی روی تمامی روشهای زندگی و کار ما داشته است رایانه تقریباً روی کارتمامی افراد جامعه تاثیر گذاشته است.رایانه در مشاغل گوناگون و درتجارت نیز مورد استفاده قرار گرفته است به کمک رایانه هر شخص می تواند به منابع بسیار وسیعی از اطلاعات دسترسی داشته باشد درسالهای اخیر،پیشرفت های چشمگیری در زمینه فناوری اطلاعات به وقوع پیوسته است.و یکی از پیشرفت هایی که قابل توجه بوده است،پیشرفت در زمینه تولید انواع نرم افزار های کاربردی بوده است.